Long Biên

Lượt xem : 790
TÊN NHÀ THUỐC
Nhà thuốc 163 Ngọc Lâm
Nhà thuốc 37 Sài Đồng
Nhà thuốc số 69 trường Lâm - Long Biên
Nhà thuốc 24h - 40 Vũ Xuân Thiều
Nhà thuốc Minh Tâm - 640 Nguyễn Văn Cừ
Nhà thuốc 183 Ngọc Lâm
Nhà thuốc 129 Ngọc Lâm
Nhà thuốc số 1 đức giang
Nhà thuốc Phương Liên - 146 ái Mộ - Bồ đề
Nhà thuốc Việt Hưng - 122/528 Ngô Gia Tự
Nhà thuốc Quang Anh - 59/528 Ngô Gia Tự
Nhà thuốc Trúc Tâm 3 -  158 Nguyễn Sơn (không ký gửi)

Nhà thuốc 94 Vũ Xuân Thiều

 
Nhà thuốc Tâm Đức - TT May 10 Ngõ 112 Vũ Xuân Thiều ( 70 tổ 4 Sài Đồng )
Nhà thuốc Thoa Thủy - 11/528 Ngô Gia Tự
Nhà thuốc 50 Hoa Lâm
Nhà thuốc số 2 ngách 96 tổ 15 Thượng Thanh
Nhà thuốc Dương Điệp - 264 Ngọc Thụy
Nhà thuốc Hồng Hà - 165 Ngọc Lâm
Nhà thuốc Minh Tâm - 8/176 Nguyễn Sơn ( 8/176 Long Biên)
Nhà thuốc 11B Trường Lâm
Nhà thuốc 54 Thạch bàn
Nhà thuốc 87 Sài Đồng (82 Sài Đồng)
Nhà thuốc 28 Ngọc Thụy
Nhà thuốc Khánh Phương - 49 Việt Hưng

 

Gửi câu hỏi