Chia sẻ từ chuyên gia về bệnh viêm đại tràng

Mời các bạn nghe PGs.Ts Hoàng Công Đắc - Nguyên trưởng khoa tiêu hóa, phó giám đốc bệnh viện E 

Gửi câu hỏi